/* Label Cloud Styles ----------------------------------------------- */
Google

marți, 8 iulie 2008

Admitere 2008 la Facultatea FEAA Iasi

Pentru ca de acum s-a terminat Bacul, a venit timpul sa vorbesc si despre admiterea la facultate, care bate la usa. Iata deci toate detaliile pe care trebuie sa le stiti in caz ca va hotarati sa va inscrieti la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor (FEAA), fostul ISE. Daca va intereseaza delatii privind admiterea la AC Iasi, puteti sa vedeti aici,, pentru Admitere la ASE Bucuresti vedeti detalii aici, iar pentru Admitere la Politehnica Bucuresti puteti sa va informati aici.

Perioada de înscrieri

14-20 iulie 2008

Afişarea rezultatelor

21-23 iulie 2008

Taxe de înscriere

 • 250 RON pentru înscrierile la Iaşi
 • 125 RON pentru înscrierile din teritoriu (Focşani, Piatra Neamţ, Vatra Dornei)

Candidaţii înscrişi la centrele teritoriale care se transferă la Iaşi trebuie să achite diferenţa de taxă de înscriere.

I. Dosarul de înscriere va conţine

 • cererea de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, în original şi foaia matricolă în original;
 • în cazul în care candidatul se înscrie şi la admiterea organizată de altă facultate (specializare), diploma de bacalaureat se depune în copie legalizată alaturi de copia legitimaţiei de înscriere la admitere la prima facultate (specializare);
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip (inclusiv MRF, RBV);
 • adeverinţă care atestă calitatea de student şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată. În cazul studenţilor proveniţi de la alte facultaţi autorizate, care doresc să beneficieze de recunoaşterea studiilor, trebuie să se ataşeze la dosar şi foaia matricolă, în original.
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, respectiv diploma de absolvire, în original sau în copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa prin care se atestă plata, la casieria Universităţii "Alexandu Ioan Cuza" Iaşi, a taxei de înscriere la admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.
II. Candidaţii olimpici

Olimpicii cu performanţe recunoscute la concursurile internaţionale (absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat) care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, la concursuri artistice sau sportive la nivel mondial, continental sau olimpic, pot urma două domenii din aceeaşi facultate sau din facultăţi şi instituţii diferite fără taxe de şcolarizare, conform art. 2 al H.G. 1004/2002.

Conţinutul dosarului

 • Documentele de la punctul I.
 • Documente de atestare vizate de Comisia de Admitere a Facultăţii
III. Candidaţii de etnie rromă:

Conţinutul dosarului

 • Documentele de la punctul I.
 • Recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice, înregistrată legal prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor.
IV. Candidaţii din Republica Moldova care au absolvit un liceu din România:

Conţinutul dosarului

 • Documentele de la punctul I.
 • Buletin de identitate şi Paşaport, în fotocopie
 • Adeverinţa medicală tip (cu serologia sifilisului şi radiologia pulmonară)
V. Candidaţii studenţi în învăţământul privat:

Conţinutul dosarului

 • Documentele de la punctul I.
 • Documente de atestare vizate de Comisia de Admitere a FEAA
Taxe de şcolarizare

În cazul în care un candidat nu a fost admis pe locurile finanţate de la buget, iar la înscriere a optat şi pentru locurile cu taxă, va plăti o taxă de şcolarizare semestrială conform tabelului următor:

Forma de învatamant

Taxa anuală

Învăţământ universitar, cursuri de zi

2900 RON

Învăţământ universitar, ID

2500 RON
Taxa de şcolarizare se plăteşte semestrial, de obicei, în prima lună de la începutul fiecărui semestru. Pentru semestrul I, 30% din taxa de şcolarizare trebuie achitată după afişarea rezultatelor admiterii, iar diferenţa de 70% în prima lună de la începutul semestrului.


Studenţii cu taxă pot beneficia de burse în aceleaşi condiţii cu studenţii fără taxă, pe baza performanţelor şcolare obţinute sau după criterii sociale.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat, în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor (pe baza adeverinţei avizate de Inspectoratul şcolar - pentru învăţământul preuniversitar sau a adeverinţei vizate de instituţia de învăţământ superior - pentru învăţământul universitar) ;
 • candidaţii care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea " Al. I. Cuza" Iaşi, în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor (pe baza adeverinţei eliberate de serviciul de salarizare);
 • candidaţii care sunt copii orfani de ambii părinţi;
Sursa : siteul FEAA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sunteti vizitatorul cu numarul: Free Blog CounterKindermann
Referate