/* Label Cloud Styles ----------------------------------------------- */
Google

marți, 8 iulie 2008

Admitere 2008 Universitatea Spiru Haret

Iata cum se va desfasura procedura de Admitere in cadrul Universitatii Spiru Haret :

Calendarul admiterii

Pentru anul de învăţământ 2008-2009, admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se organizează astfel:

* în perioada mai–septembrie a.c., pentru candidaţii posesori de diplomă de bacalaureat din promoţiile anterioare anului 2008;
* în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaţii absolvenţi de liceu ai promoţiei 2008, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinţei eliberate de liceu, în care se precizează media generală şi notele obţinute la probele susţinute, până la dobândirea diplomei de bacalaureat.


Desfăşurarea şi rezultatul admiterii

Admiterea în anul I se face, în principal, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de bacalaureat, a fişei-chestionar şi a discuţiei pe care o poartă un membru al comisiei de admitere cu fiecare candidat în parte, pe marginea răspunsurilor din fişa-chestionar.

Pentru domeniile/specializările: arhitectură, teatru, muzică, cultură fizică şi sport, limbi şi literaturi, relaţii internaţionale şi studii europene, facultăţile pot include, în structura admiterii, şi teste de cunoştinţe, teste de limbă, teste de aptitudini şi vocaţionale, probe practice etc.

Fişa-chestionar se semnează de cadrul didactic care a realizat interviul şi se validează de conducerea facultăţii respective.

Rezultatele admiterii se comunică după susţinerea interviului şi, după caz, a testelor specifice specializărilor vocaţionale.

Documente necesare înscrierii la admitere

Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Documente necesare înscrierii la admitere:

* diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original (sau adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2008);
* certificatul de naştere, în copie (xerox);
* certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
* adeverinţă medicală tip;
* copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
* 3 fotografii tip buletin de identitate;
* copie legalizată după diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
* un dosar plic.

Taxa de inscriere

Taxa de înscriere la admitere este de 60 lei.

Fiii de ţărani, de cadre didactice şi de pensionari, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere.

Această facilitate se acordă:

* candidaţilor fii de ţărani, în baza adeverinţei eliberate de primăria comunei unde domiciliază părinţii lor, care să ateste că unica sursă de venit a acestora este agricultura;
* candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
* candidaţilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună.

Taxe de scolarizare ( in RON)

 • Drept, Administraţie publică, Marketing, Afaceri internaţionale, Contabilitate şi informatică de gestiune, Management, Finanţe şi bănci, Filosofie, Jurnalism, Sociologie, Psihologie, Pedagogie muzicală, Geografie, Geografia Turismului, Limba şi literatura română – O limbă străină (engleză, franceză), Istorie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Administrarea afacerilor, Matematică, Informatică, Pedagogie 1380 la zi si 1080 la ID,FR
 • Limba şi literatura modernă A (engleză, franceză) – Limba şi literatura modernă B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, latină, arabă, japoneză, chineză) 1.725 la zi si 1.125 la ID,FR
 • Educaţie fizică şi sportivă 1.725 la zi si 1.425 la ID, FR
 • Kinetoterapie şi motricitate specială la zi 1.725
 • Arhitectură, Artele spectacolului (Actorie) 1.800 la zi
 • Medicină veterinară 2.530 la zi
Sursa : siteul Universitatii Spiru Haret

Un comentariu:

 1. Buna
  Vreau sa fac link exchange sau baner exchange cu blogurile tale.
  Ofer un slot de baner de 125x125 pe fireangel.biz in schimb la un link.
  ID de mess e fireangel_info ,daca esti interesata.
  PS:nu am gasit date de contact si am postat un coment....

  RăspundețiȘtergere

Sunteti vizitatorul cu numarul: Free Blog CounterKindermann
Referate