/* Label Cloud Styles ----------------------------------------------- */
Google

marți, 8 iulie 2008

Admitere 2008 la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa", Iasi

Pentru viitorii medici ieseni si nu numai, iata detalii cu privire la admiterea in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa", Iasi.

A. Specializările din domeniul Sănătate:
- Medicină – durata studiilor 6 ani
- Medicină Dentară – durata studiilor 6 ani
- Farmacie - durata studiilor 5 ani
- Moaşe – durata studiilor 4 ani
- Asistenţă Medicală Generală Iaşi- durata studiilor 4 ani
- Asistenţă Medicală Generală Botoşani- durata studiilor 4 ani
- Radiologie şi imagistică– durata studiilor 3 ani
- Laborator clinic– durata studiilor 3 ani
- Audiologie şi protezare auditivă- durata studiilor 3 ani
- Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare– durata studiilor 3 ani
- Tehnică dentară– durata studiilor 3 ani
- Asistenţă dentară– durata studiilor 3 ani
- Asistenţă de farmacie– durata studiilor 3 ani

B. Domeniul ştiinţe inginereşti aplicate:
- specializarea Bioinginerie- durata studiilor 4 ani

Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.
De asemenea, pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetăţenii
statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
Taxa de înscriere pentru examenul de admitere este de 200 lei.
Sunt scutite de plata taxei următoarele categorii de candidaţi:
• candidaţii orfani de ambii sau unul dintre părinţi,
• cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial,
• copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei,
• candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989,
• copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat),
• copiii salariaţilor din cadrul U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iaşi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sunteti vizitatorul cu numarul: Free Blog CounterKindermann
Referate