/* Label Cloud Styles ----------------------------------------------- */
Google

marți, 15 iulie 2008

Admiterea tinerilor din Republica Moldova la facultatile din Romania

Cetatenii Republicii Moldova, absolventi cu diploma de bacalaureat ai unor licee din aceasta tara, indiferent de promotie, care nu au mai urmat, în România, studii universitare de licenta, la zi, pe locuri subventionate de la buget, pot depune dosarele pentru admitere în universitatile românesti, în perioada 17 - 27 august 2006.

Numarul total de locuri alocat pentru aceasta categorie de candidati este de 475. Pe aceste locuri pot candida, la cerere, si cetateni ai Republicii Moldova, absolventi ai unor licee din România, care nu au depus dosarele direct la facultati, în sesiunea de admitere din luna iulie. Alte 525 de locuri pentru cetateni ai Republicii Moldova, absolventi cu diploma de bacalaureat ai unor licee din România, au fost disponibile pentru înscrierea direct la facultati, în intervalul prevazut de acestea.

În acest sens, au fost desemnate centre de primire a dosarelor cu optiuni pentru institutii de învatamânt superior de stat din toata tara Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati , Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi (B-dul Carol I, nr. 11, tel. 0232/20.10.10) si Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava (Str. Universitatii, nr. 9, tel. 0230/52.29.78)

Candidatii vor sustine examen direct la universitatile alese de ei în aceeasi perioada si aceleasi conditii cu cetatenii români, dar pe locurile separate repartizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Media minima de admitere nu poate fi mai mica decât 5 (cinci) sau decât un numar de puncte echivalent cu aceasta.

De asemenea, în aceasta perioada (17 - 27 august 2006), la unul din cele trei centre mentionate mai sus, pot depune dosare de înscriere pentru admitere la studii universitare aprofundate/masterat/doctorat, cetateni ai Republicii Moldova care au absolvit facultati din Republica Moldova si/sau din România, indiferent de promotie si care nu au mai urmat studii aprofundate/masterat/doctorat pe locuri subventionate de la buget. Atât pentru admiterea pe locurile cu taxa la licenta, cât si la studii universitare aprofundate/masterat/doctorat, candidatii se vor adresa direct universitatilor.

Fiecare candidat va depune, în perioada 17-27.08.2006, dosarul de înscriere la unul din centrele de înscriere. Dosarul nu poate fi trimis prin posta sau prin intermediari.

Reamintim faptul ca prin Hotarârea de Guvern nr. 405/2006, numarul de locuri cu finantare totala sau partiala din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii alocat tinerilor din Republica Moldova - pentru toate tipurile de studii - este de 1.250 (din care 1.000 pentru studii de licenta).

Informatii suplimentare (repartizarea locurilor pe universitati, componenta dosarului de înscriere si date privind înmatricularea, finantarea cheltuielilor de scolarizare, acordarea burselor de studii si a altor facilitati tinerilor cetateni ai Republicii Moldova admisi la studii în institutii de învatamânt superior din România si formulare de înscriere la studii) pot fi obtinute accesând pagina web a Ministerului Educatiei si Cercetarii, www.edu.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Sunteti vizitatorul cu numarul: Free Blog CounterKindermann
Referate