/* Label Cloud Styles ----------------------------------------------- */
Google

sâmbătă, 22 martie 2008

Admitere 2008 - ASE Bucuresti

Daca doriti sa va inscrieti la admitere la ASE Bucuresti, iata pasii pe care trebuie sa ii parcurgeti. Inscrierile pentru admiteri incep la 4 zile dupa afisarea rezultatelor de la Bacalaureat.

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU PREZENŢĂ ÎN CAMPUSUL UNIVERSITAR (ZI) CICLUL I – LICENŢĂ - ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ, CICLUL I - LICENŢĂ
ANUL UNIVERSITAR 2008 – 2009


Pasii numerotati cu a, b, c etc. sunt alternativi. Notatia C) indica activitatile asistate de calculator. Ele genereaza înscrieri de informatii în baza de date. Dupa astfel de activitati, candidatul nu trebuie sa întreprinda demersuri suplimentare (de exemplu, dupa ce plateste noua milioane lei, care reprezinta jumatate din taxa anuala de scolarizare, nu trebuie sa prezinte undeva chitanta).

În A.S.E. sunt doua sisteme distincte de admitere la învatamântul de licenta:
• pentru învatamântul cu prezenta în campus (zi);
• pentru învatamântul la distanta (ID).

Între cele doua sisteme de admitere nu exista legaturi informationale, constituindu-se doua baze de date independente. Un candidat care doreste sa se înscrie la ambele forme are doua „intrari” distincte la admiterea din A.S.E.

Pe toata perioada concursului de admitere (17 iulie – 11 septembrie ),
candidatul colaboreaza cu Comisia de admitere a facultatii unde s-a înscris (prima
optiune). Numai începând cu înscrierea în anul I (prima saptamâna a anului
universitar ), se intra în dialog cu facultatea la care a fost admis.

PASUL ACTIVITATEA PERIOADA:

1. Studiez cu atentie Metodologia A.S.E. Bucuresti privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere în anul I, iulie-septembrie .
Pentru a avea o mai mare sansa de reusita la A.S.E. Bucuresti, este bine sa-mi depun dosar de înscriere (chiar copie a celui de la concursul de admitere la învatamântul de licenta cu prezenta în campus) sau/si la învatamântul la distanta, unde nu se sustin probe de examen. Daca am decis acest lucru, ma pot înscrie, pe baza unor copii nelegalizate, la concursul de la învatamântul de licenta la distanta si apoi la concursul de admitere de la învatamântul de licenta cu prezenta în campus (pentru a putea prezenta, ca martor, la cererea comisiei de la învatamântul la distanta, actele originale).

INAINTE DE ÎNSCRIERE

2. Daca doresc informatii suplimentare sau clarificari, ma adresez Biroului de Marketing si Orientare Profesionala din A.S.E., sala 0002 (cladirea din str. Caderea Bastiliei nr. 2-4).

INAINTE DE INSCRIERE SI PE TOT PARCURSUL DESFASURARII ADMITERII

3. Daca sunt din provincie, pot solicita, contra cost, cazare pe durata admiterii. În limita locurilor, se aproba, contra cost, cazare si rudelor însotitoare.

16-27 IULIE

4. Hotarasc clar ordinea de prioritate a facultatilor pe care urmeaza sa o solicit la înscriere. Facultatile, în ordine alfabetica, sunt:

• Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine);
• Cibernetica, Statistica si Informatica Economica;
• Comert;
• Contabilitate si Informatica de Gestiune;
• Economia Agroalimentara si a Mediului;
• Economie Generala;
• Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
• Management – Administratie Publica;
• Management – Economic;
• Marketing;
• Relatii Economice Internationale.

INAINTE DE ÎNSCRIERE

5. Platesc taxa (taxele) de înscriere (700.000 lei - 70 lei noi – pentru fiecare optiune). Eventuala scutire de taxa (conform articolului 53 din Metodologia de admitere) se acorda pentru prima optiune. Pentru a obtine aprobarea de scutire de taxa, prezint dovada la
Comisia de admitere p e facultate.În urma platii taxelor de înscriere, voi primi bonuri valorice. Va trebui sa am atâtea bonuri valorice câte optiuni de facultati fac. Bonul valoric (bonurile valorice) se prezinta la înscriere.

17-21 IULIE, ORELE 900-1400

6. Verific daca am toate actele în original sau copii legalizate:
• un dosar plic;
• diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia
matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de
studiu din liceu) în original sau copii legalizate (absolventii care au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie pot
prezenta adeverinta eliberata de liceu cu media generala de bacalaureat si
media generala a anilor de studiu din liceu);
• adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau
teritoriale), din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul sau
specializarea la care candideaza;
• certificatul de nastere în copie legalizata;
• certificatul de casatorie în copie legalizata (daca este cazul);
• patru fotografii tip buletin de identitate;
• bonul valoric (sau bonurile valorice), reprezentând taxa de înscriere, platita
la casieriile A.S.E. sau scutirea de taxa; pentru fiecare optiune de facultate
este necesar un bon valoric;
• pentru fiecare facultate la care se sustine testul-grila, alta decât prima
optiune, îmi trebuie câte un dosar plic si doua fotografii.

Candidatii romi trebuie sa prezinte o adeverinta (recomandare) de apartenenta la
etnie, care este avizat de Biroul de Marketing si Orientare Profesionala din A.S.E., sala 0002 (cladirea din str. Caderea Bastiliei nr. 2-4).

ÎNAINTE DE ÎNSCRIERE SI DUPA PARCURGEREA PASULUI 5

7. Ma înscriu la concursul de admitere. Pentru aceasta, ma prezint,
personal, la Comisia de admitere a facultatii care reprezinta prima
optiune (si numai acolo). Înscrierea va fi asistata de calculatorC).
Datele mele vor fi listate automat într-o fisa de înscriere si mi se va
crea o înregistrare în baza de date a admiterii la învatamântul de
licenta cu prezenta în campus.

La înscriere trebuie sa prezint buletinul (cartea) de identitate.
Sunt atent:
• sa specific cu grija ordinea de prioritate a facultatilor; se va considera ca am
acceptat sa fiu admis la oricare dintre ele, în functie de performantele
profesionale si ordinea de prioritate;
• sa nu trec ca optiune facultatea pe care nu doresc sa o urmez;
• sa nu trec alte optiuni, daca doresc sa urmez neaparat o anumita facultate;
• sa declar atent limbile straine, deoarece voi continua studiul lor în facultate;
• sa declar daca sunt student la învatamântul bugetar sau absolvent al unei
facultati pe care am facut-o la învatamântul bugetar;
• sa declar cu exactitate toate celelalte informatii, deoarece au importanta în
procesul admiterii si la înmatricularea în anul I.

Dupa verificarea corectitudinii datelor, semnez fisa de înscriere. Un exemplar ramâne la dosar, iar al doilea îl primesc eu, împreuna cu legitimatia/legitimatiile de concurs. Numarul legitimatiilor de concurs pe care le primesc este egal cu numarul testelor-grila scrise pe care le voi sustine.

Salile de pregatire si înscriere sunt:

- Facultatea Sala de pregatire-informare
- Sala de înscriere asistata de calculator
- Cibernetica, Statistica si Informatica Economica 2104 2001
- Comert 1302 1411, 1412
- Contabilitate si Informatica de Gestiune 1020 1018
- Economia
- Agroalimentara si a Mediului 3205 (Moxa) 3205 (Moxa)
- Economie Generala 2101 2017
- Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori 3M III, 3M V(Moxa) 3M IV, 3M VI (Moxa)
- Management – Administratie Publica, Amfiteatrul II 0313, 0314,
- Management – Economic Amfiteatrul I 0315, 0316
- Marketing 1301 1409, 1410
- Relatii Economice Internationale 1201 1202, 1206
- Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi straine) 4012 (Grivita) 4007, 4008 (Grivita), Olimpici 0002 0002

17-21 IULIE, ORELE 10

8. Consult listele alfabetice ale repartizarii candidatilor pe salile de
sustinere a probei scrise.
Daca am optat pentru doua facultati la care proba scrisa se sustine în acelasi timp, ma regasesc doar pe lista facultatii careia i-am dat prioritate mai mare (voi sustine proba scrisa o singura data, punctajul obtinut luându-mi-se în considerare si la cealalta facultate). Facultatea înscrisa prima (sau unica) pe legitimatia de concurs este cea la care ma prezint sa sustin testul grila.

Retin sala unde sustin proba scrisa de concurs si programul de desfasurare a ei.
Sesizez comisia facultatii la care m-am înscris în legatura cu eventualele neconcordante ale datelor personale cu cele înscrise în lista.

22-23 IULIE

9. Ma informez unde se afla sala în care voi sustine proba scrisa. 22-23 iulie
10. Ma pregatesc pentru a ma prezenta la proba scrisa.
Nu uit sa iau cu mine: pix sau stilou care scrie albastru închis sau negru;
buletinul (cartea) de identitate; legitimatia de concurs, pe care este înscrisa facultatea la care sustin proba scrisa.

Este interzis sa iau cu mine în sala unde sustin proba scrisa: telefoane mobile, calculatoare, agende electronice, carti sau alte materiale si aparatura.

ÎN ZIUA SUSTINERII PROBEI (24-26 iulie)

11. Ma prezint la sala unde sustin proba scrisa dupa urmatorul program:
• pentru seria I, între orele 800 si 900;
• pentru seria a II-a, între orele 1430 si 1530.
Dupa ora 900(seria I) si 1530(seria II) nu se mai poate intra în sala, întrucât începe distribuirea subiectelor si derularea examenului.

Ma legitimez cu buletinul (cartea) de identitate si legitimatia de concurs pentru facultatea la care sustin proba scrisa.

Probele scrise se sustin dupa urmatorul calendar:
• 24 iulie – seria I: Comert si Marketing;
• 24 iulie – seria a II-a: Management – Economic si Economia Agroalimentara si
a Mediului;
• 25 iulie – seria I: Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori si Cibernetica,
Statistica si Informatica Economica;
• 25 iulie – seria a II-a: Contabilitate si Informatica de Gestiune si Economie
Generala;
• 26 iulie – seria I: Relatii Economice Internationale si Administrarea Afacerilor
(cu predare în limbi straine);
• 26 iulie – seria a II-a: Management – Administratie Publica.

IN ZIUA SUSTINERII PROBEI (24-26 iulie)

12. Sustin proba scrisa pe parcursul a 2½ ore.
În sala voi primi informatii suficiente despre desfasurarea probei, dar deja stiu
ca:
• Documentele pe care le primesc sunt: teza-grila si caietul de examen (care
contine formularul de autocontrol, setul cu întrebari si ciornele).
• Întrebarile din testul-grila sunt cu raspuns unic.
• Pe teza-grila dau raspunsurile. Pe ea scriu cu pasta sau cerneala de culoare
albastru închis sau negru. În teza-grila nu se admit semne distinctive, care pot
conduce la anularea ei. De asemenea, nu se admit stersaturi sau raspunsuri
multiple la o întrebare si nici modificari cu pasta corectoare.
• Marcarea raspunsului corect se face numai prin umplerea completa a
cerculetului din grila, fara a depasi circumferinta acestuia. În cazul în care
nu cunosc raspunsul sau am gresit si nu mai este timpul necesar completarii
altei teze-grila, anulez rândul corespunzator cu o linie orizontala.
• Frauda sau tentativa de frauda, inclusiv discutia cu alti candidati, se
sanctioneaza cu excluderea din concursul de admitere, de la toate facultatile
pentru care am optat.
• Dupa comunicarea întrebarilor, nu pot parasi temporar sala, indiferent de
motiv.
Când plec din sala iau cu mine formularul de autocontrol.

24-26 IULIE

13. Ma autoverific, confruntându-mi obiectiv raspunsurile personale cu
baremul afisat.

DUPA DOUA ORE DE LA SUSTINEREA PROBEI SCRISE, PENTRU SERIA I SI A DOUA ZI DIMINEATA, PENTRU SERIA A II-A

14. Ma informez cu privire la rezultatul obtinut, consultând listele ordonate alfabetic, afisate la toate facultatile pentru care am optat.

IN 48 DE ORE DE LA SUSTINEREA PROBEI SCRISE

15. În situatia în care ma consider nedreptatit, pot depune contestatie.
Obs. În anii precedenti, prin scanare, nu a fost înregistrata nici o eroare.

ÎN 48 DE ORE DE LA AFISARE

16. Consult listele finale ale etapei iulie . În aceasta etapa ma
gasesc pe o singura lista, la o singura facultate.

Se vor afisa urmatoarele liste:

• Lista candidatilor admisi la învatamântul finantat de la buget, ordonata
descrescator dupa punctajul general obtinut; se afiseaza la facultatea la care au
fost admisi candidatii.
• Lista candidatilor admisi la învatamântul cu taxa, ordonata descrescator dupa
punctajul general obtinut; se afiseaza la facultatea la care au fost admisi
candidatii.
• Lista candidatilor care sunt în asteptare (au obtinut cel putin 50 de puncte la o
facultate pentru care au concurat), ordonata alfabetic; se afiseaza la facultatea la
care s-a facut înscrierea (prima optiune).
• Lista candidatilor respinsi (au obtinut sub 50 de puncte la toate facultatile la
care au concurat), ordonata alfabetic; se afiseaza la facultatea la care s-a facut
înscrierea (prima optiune).
Pentru a ma identifica usor, procedez astfel: îmi caut numele pe listele alfabetice
ale candidatilor respinsi sau în asteptare, afisate la facultatea la care m-am înscris:
• daca ma gasesc, nu continuu cautarea;
• daca nu ma gasesc, înseamna ca am fost admis la buget sau taxa si continuu cautarea la una dintre facultatile pentru care am optat.
Daca mi-am gasit numele pe o lista, nu trebuie sa ma mai caut în alte liste.

PÂNA PE 29 IULIE

17. Daca ma consider nedreptatit, pot depune contestatie.
Obs. Algoritmul de ierarhizare a fost bine testat si aplicat fara nici o eroare de
când a fost implementat. Nici o contestatie depusa în anii precedenti nu s-a
dovedit fondata.

ÎN 24 DE ORE DE LA AFISARE
În aceasta etapa ma aflu în una dintre urmatoarele situatii:
A. sunt admis la buget;
B. sunt admis la taxa;
C. sunt în asteptare;
D. sunt respins.

A. SUNT ADMIS LA BUGET:
18a. Daca doresc sa-mi confirm locul, depun diploma de bacalaureat în
originalC) (daca nu am depus-o la înscriere) la facultatea la care m-am înscris (care a fost prima optiune).
Pot pleca în vacanta pâna la începerea anului universitar. La revenire parcurg pasul 19.

30-31 IULIE, 6-8 SEPTEMBRIE

18b. Daca doresc sa recandidez pe locurile disponibilizate la buget, depun diploma de bacalaureat în original C) (daca nu am depus-o la înscriere) la facultatea la care m-am înscris (care a fost prima optiune) si cerere de renuntare la locul ocupat. Cererea de renuntare se depune, personal, la Comisia centrala de admitere a A.S.E. (sala 0135).

Dupa depunerea acesteia îmi pierd dreptul de candidat admis. Concursul de ocupare a locurilor disponibilizate se desfasoara dupa aceleasi reguli ca ale etapei iulie (exista o multime de locuri si o multime de candidati cu drept de a candida, ramânând valabile rezultatele probelor scrise din etapa iulie ). Deoarece nu pot sa-mi modific optiunile initiale, voi candida la aceleasi facultati, inclusiv la cea la care am fost deja admis, în aceeasi ordine de prioritati ca în etapa iulie . Deci eu pot fi declarat admis la facultatea la care am fost deja admis sau la una care are prioritate mai mare în fisa mea de înscriere. În nici un caz nu pot fi admis la o facultate care are prioritate mai mica decât cea la care sunt deja admis. Astept derularea etapei din septembrie .

30-31 IULIE, 6-8 SEPTEMBRIE

18c. Daca doresc sa recandidez numai pe locurile disponibilizate la taxa, depun cerere de renuntare la locul ocupat, obtin aprobare de plata a noua milioane lei din taxa anuala de scolarizare (deoarece eu sunt admis la buget) si îi achit. Cererea de renuntare o depun, personal, la Comisia centrala de admitere a A.S.E. (sala 0135). Dupa depunerea acesteia îmi pierd dreptul de candidat admis. O copie de pe chitanta de plata a celor noua milioane lei se ataseaza cererii de renuntare. Concursul de ocupare a locurilor disponibilizate se desfasoara dupa aceleasi reguli ca ale etapei iulie (exista o multime de locuri si o multime de candidati cu drept de a candida, ramânând valabile rezultatele probelor scrise din etapa iulie ).

Deoarece nu pot sa-mi modific optiunile initiale, voi candida la aceleasi facultati, inclusiv la cea la care am fost deja admis, în aceeasi ordine de prioritati ca în etapa iulie , dar numai pentru locurile disponibilizate la taxa. La limita, pot fi admis la aceeasi facultate ca în etapa iulie , dar la taxa. Astept derularea etapei din septembrie .

30-31 IULIE, 6-8 SEPTEMBRIE

18d. Daca doresc sa ma retrag fara obligatii, ma prezint, personal, la Comisia de admitere a facultatii la care m-am înscris si îmi ridic dosarul de înscriereC).

19. Daca sunt admis, îndeplinesc formalitatile de înmatriculare în anul I.
Daca am fost admis la buget si am mai avut anterior finantare de la buget, trebuie sa declar acest lucru, urmând ca în A.S.E. sa beneficiez de o astfel de finantare numai pentru anii diferenta fata de trei (durata normala de studii în ASE).

Daca am fost admis la taxa, trebuie sa depun la secretariatul facultatii la care am fost admis:
• diploma de bacalaureat (sau echivalenta ei) în original sau
• copie legalizata a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta ei) si adeverinta de la o universitate, din care sa rezulte ca diploma de bacalaureat în original se afla la respectiva universitate.


Sursa : ase.ro, admiterefacultate.ro

7 comentarii:

 1. am tot cautat,dar nu gasesc la ce materii se poate da proba de admitere pt ASE , facultatea de finante,in 2009.sau la ce s-a dat in 2008. vad ca nici aici nu scrie ..

  RăspundețiȘtergere
 2. dar as dori sa aflu care sunt obiectele, sau ceva d genu, la care se da proba scrisa... de unde pot afla...??

  RăspundețiȘtergere
 3. daca a gasit careva informatii despre admitere, adica in ce consta examenul...va rog sa lasati postata o adresa unde pot gasi aceste informatii

  RăspundețiȘtergere
 4. as dori sa aflu si eu ce materii sunt ptr ase.cu ce medie se poate intra la fara taxa?dar cu taxa?va multumesc mult si va ast raspunsul...

  RăspundețiȘtergere
 5. as vea sa aflu din ce sa ma pregatesc pentru proba scrisa la sectia "Contabilitate si informatica de gestiune"?, si inca o problema,cand se afisaza programa pentru admitere 2009?

  RăspundețiȘtergere
 6. as vrea sa stiu?care a fost ultima medie(aproximativ)..,cu care s,a intrat la administratea afacerilor in limbi straine..

  RăspundețiȘtergere
 7. pentru toate probele se da admitere la matematica MT1 si geografie/economie la alegere.exceptie o face facultatea de management -administratie publica,unde nu se da matematica.

  RăspundețiȘtergere

Sunteti vizitatorul cu numarul: Free Blog CounterKindermann
Referate